Văn phòng

0274.3822621 - 0274.383799

Tầng 10, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một

hoichuthapdobinhduong@gmail.com

Chuthapdobinhduong.org.vn

Giới thiệu PDF Print E-mail

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên. Hội thành lập ngày 23/11/1946, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Đầu năm 1976, khi mới thành lập tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào yêu cầu tình hình của địa phương cần thành lập Hội Hồng thập tự tỉnh Sông Bé để thiết thực chăm lo công tác xã hội trong tỉnh, chăm lo sức khỏe nhân dân, thực hiện công tác phòng bệnh, phòng dịch, giải quyét cứu tế đói với người nghèo, người tàn tật, mất sức lao động và các hậu quả của chiến tranh.

Ngày 26 tháng 7 năm 1976, UBND tinh ký quyết định thành lập Hội Hồng thập tự và chi định ban điều hành tỉnh Hội Hồng thập tự lâm thời gồm: Bác sĩ Võ Phụng Biên – Trưởng ty y tế giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Mười Sáng, cán bộ phòng thương binh xã hội giữa chức Phó chủ tịch, nữ bác si Châu Minh Nguyệt cán bộ y tế giữ chức vụ thư ký tỉnh Hội (tất cả đều kiêm nhiệm) Ban điều hành chịu trách nhiệm nghiên cứu hoạt động của Hội, trình ủy ban duyệt để tổ chức thực hiện.

Hoạt động của Hội trong thời kỳ này, Hội chỉ tổ chức các đợt cứu trợ cho đồng bào nghèo vùng căn cứ kháng chiến cũ, chưa ai nghĩ đến việc triển khai tổ chức mà chỉ duy trì Hội để có tố chức danh nghĩa, thuận lợi cho việc nhận viện trợ của các nước trên thế giới.

Tháng 7 năm 1977, UBND tỉnh Sông Bé ra quyết định chính thức thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 7 vị do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiêu Như Thủy làm chủ tịch Hội (kiêm nhiệm), Bác sỹ Nguyễn Hồng Nguyên làm Uỷ viên thường trực chuyên trách và một số ủy viên BCH được cấu tạo (7 các ngành, các đoàn thể liên quan).

Hội Chữ thập đỏ tinh Sông Bé được thành lập từ Ban Hồng thập tự, Ban điều hành Tỉnh Hội Hồng thập tự đã đánh dấu sự ra đời của một tổ chức chuyên trách làm công tác nhân đạo trên đất Sông Bé ngày xưa - Bình Dương ngày nay, Hội đả trải qua biết bao thang trầm vất vả, Hội hoạt động không mệt mỏi với phương châm hành động "mình vì mọi người' không cầu lợi không kể công.

Sau ngày thành lập, Hội bắt đầu chuyển hướng hoạt động. Ngoài việc đưa hàng viện trợ đi cứu giúp đồng bào vùng kinh tế mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hội còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho đồng nghèo ở những nơi mà cơ sở của ngành y tế chưa đảm trách được.

Đến ngày 01 tháng 01 năm 1997 tỉnh Sông Bé được chia tách thành 02 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sông Bé được chính thức thay đổi thành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.